Galerie

De Tien Geboden. Het werk in deze uitgave heeft als inspiratie en bron de Tien Geboden (Decaloog) zoals die in de Bijbel te lezen zijn in het boek: Exodus 20:2-17 en Deuteronomium 5:6-21

uit 2013 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Het eerste gebod

Het eerste gebod

2013

‘Gij zult geen andere goden hebben’ Krom heelal.
Duisternis aanbidt het licht, Zon, Maan, zo ook op Aarde.
Een mens wikt.

Het tweede gebod

Het tweede gebod

2013

‘Gij zult geen gesneden beeld maken’ Lege sokkel, een podium voor een idee, waar gedachten omheen draaien.

Het derde gebod

Het derde gebod

2013

‘Gij zult niet vloeken’ Twee roepen iets daarboven op.
Nog is het onzichtbaar.

Het vierde gebod

Het vierde gebod

2013

‘De zevende dag zult gij rusten’ Rose hangt de vorm die een mens doet vermoeden, min of meer in evenwicht, wachtend op de volgende toekomst.

Het vijfde gebod

Het vijfde gebod

2015

‘Eert uw vader en uw moeder’ Het oog van mijn vader, zichtbaar
in de achteruitkijkspiegel. Een dubbelportret
van liefde, met krassen in de lak  

Het zesde gebod

Het zesde gebod

2013

‘Gij zult niet doden’ Asladen, grijs bekrast. Allemaal verschillend, No 6roept tegelwijsheid van levenden in herinnering.

Het zevende gebod

Het zevende gebod

2013

‘Gij zult niet ontrouw zijn’ De doos met de zwaluw, doorzichtig, met afgebrande lucifer.Daaronder vormen, die ergens op lijken. (Geen familie van elkaar) De idee brengt geen zomer.

Het achtste gebod

Het achtste gebod

2013

‘Gij zult niet stelen’ Zwarte vorm + witte gaten met mogelijke onschuld daarachter
= geisoleerd incident van blauw vertrouwen.

Het negende gebod

Het negende gebod

2013

‘Gij zult niet liegen’ Eerst was de vlek van omgevallen violet op het schone wit. Toen ontstond vanzelf Het Konijn, dat Het Oor leende aan een vierkoppig donkerblauw koor, dat met tape aan elkaar iets tussen de tanden door zong.

Het tiende gebod

Het tiende gebod

2013

‘Gij zult niet begeren wat een ander toebehoort’’ Silhouetvormen vanuit de eigen ruimte, verlangend;
Koud wil warm wil koud wil warm.